Om Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen arrangerer flere mindre sosiale sammenkomster og store fester gjennom året. Her kan du bli bedre kjent med dine medstudenter. Vi har som mål å få alle til å trives og føle seg velkomne, og å skape en arena der man kan få nye venner og gode minner fra studietiden.

Blant de store og tradisjonelle arrangementene er immatrikuleringsballet og krabbefesten. Krabbefesten er V&As eldste tradisjon. Her spiser vi krabbe og fester til vi må krabbe hjem. Vi har også hatt en rekke mindre arrangementer som spillkvelder, filmkvelder og grilling i parken.

Selvom vi har en del tradisjoner er vi alltid på utkikk etter nye ideer! Denne og den foregående våren arrangerte vi vårfest med Spanskrøret, med stor suksess!

Bli med i Arrangementskomiteen!

Arrangementskomiteen består i dag av 11 medlemmer. Ettersom noen trer av trenger vi nye engasjerte studenter med på laget!

Som komitemedlem gjør du en viktig jobb med å skape et godt sosialt miljø i linjeforeningen. Du får muligheten til å påvirke hva som skjer i linjeforeningen, og samtidig stifte nye bekjentskap og bli en del av et hyggelig sosialt miljø innad i komiteen. Vi har en god tapastradisjon, og har det hyggelig sammen både på møtene, på festene vi arrangerer, og utenom!

På møtene spiser vi kake og diskuterer hva som skal arrangeres og hvordan. Oppgavene du får kan bestå av oppsett av budsjett, innkjøp, booking av lokale og dekorering. En bra fest for mange mennesker krever mye planlegging!

Så er du glad i å arrangere fester og sammenkomster, har gode ideer og et brennende engasjement for å gjøre studietiden enda bedre? Da bør du søke arrangementskomiteen!

Arrangementskomitéleder: Håkon Sæther

Komitémedlemmer: 

 

Arrkom.jpg

Håkon Sæther

Astrid Tonstad

Eskil Sandvei

Henrik Jirachote Carlsson

Mali Balstad

Eyvor Tokle Hoff

Oda Amalie Kristiansen

Sarah Nilsen

Alba Arnesen

Louise Johansen

Sondre Kristenstuen

 

KONTAKT: arrkom@volvox.no