Medlemsskap

Et medlemskap i Volvox & Alkymisten koster 250 kr. og er et livstidsmedlemskap. Det kreves ingen opptaksprøve for å bli medlem.

Medlemmene i linjeforeningen er de eneste som kan stemme og stille til valg ved årsmøtene.

Ved å bli medlem bidrar du til videre drift av linjeforeningen, og sikrer deg samtidig billigere priser på alle våre arrangementer. Noen arrangementer krever medlemskap.