Back to All Events

Ung Botaniker Turlederkurs


Bor det en plantenerd i deg?

Lyst til å bli turleder, men tror du ikke kan nok?

Nå har du sjansen!

Ung Botaniker arrangerer nå et nytt turlederkurs i botanikk - denne gangen i Trondheim helgen 18-19. november! Kurset har fokus på presentasjonsteknikk og videregående artskunnskap, og er åpne for alle med en liten botanikerspire i seg. Turlederne vil etter kurset kunne holde Ung Botaniker kurs på sitt eget studiested, samt får muligheten til å reise rundt å holde kurs i på andre studiesteder i Norge. Alle turledere får gratis flora, botanisk kompendium og blir sertifiserte ung botaniker turledere. Videre vil det bli muligheter for å både delta og sette igang arrangementer som artsjakt, blomsterturer og kartlegging av sjelden flora gjennom Ung Botaniker.

All transport, mat og overnatting i forhold til kurset dekkes.

PÅMELDING

Kurset har en begrensing på 30 deltagere og påmelding skjer fortløpende med siste frist søndag 5. november.

For påmelding send en mail med navn, alder, tlf, studieprogram og tidligere erfaring med botanikk til Malene Østreng Nygård (malene.oe.ny@hotmail.com)

MER OM UNG BOTANIKER

Ung Botaniker er et prosjekt i regi av Norsk Botanisk Forening (NBF) med mål å få flere aktive medlemmer fra den yngre generasjonen. Hovedaktivitetene vil være kurs og opplæring i familiekjennetegn, artskunnskap og kartleggingsmetodikk. Prosjektet vil ta utgangspunkt i turledere som får opplæring i presentasjonsteknikk og florakunnskap. Disse turlederne vil da fungere som nøkkelpersoner for prosjektet videre i alt fra tre-timersturer i nærmeste skogholt til tre-dagers kartleggingsturer av sjelden flora for spesielt engasjerte. Prosjektet er nasjonalt og vil dermed samle unge botanikere over hele landet.

MER OM NORSK BOTANISK FORENING

Norsk Botanisk Forening (NBF) er foreningen for planteinteresserte i Norge. Foreningen samler fagutdannete botanikere, amatørbotanikere og alle med interesse for ville planter. Vi har 13 grunnorganisasjoner i hele landet. Kjernevirksomheten til NBF er turer og kurs i naturen, kartlegging, floravokteri og skjøtsel. NBF er en sentral aktør når det kommer til kurs og kartlegging av ville plantearter og har mange dyktige turledere og kursholdere.

 

NBF vil rette en stor takk til sparebankstiftelsen DNB for midler til prosjektet Ung Botaniker.

 

FB-link: https://www.facebook.com/events/1873801859302430/?active_tab=about

Earlier Event: November 15
Posterprosjekt av 2.kjemi
Later Event: November 21
Volvox-vaffel