Back to All Events

Årsmøte

Hovedstyret i Volvox & Alkymisten inviterer herved til linjeforeningens årsmøte torsdag 28. september 2017 kl. 16.30. i auditorium R7, realfagsbygget. Det vil bli servering av pizza i løpet av møtet. 

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste bestemmende organ, og det her du som medlem har størst mulighet til å påvirke linjeforeningens aktivitet og utforming. På årsmøtet skal Hovedstyrets, komiteenes og undergruppenes årsberetning legges frem sammen med regnskap og budsjett for neste periode. Årsmøtet stemmer over vedtektsendringer, og det er også her nye medlemmer til Hovedstyret velges. Nye komitémedlemmer vil bli presentert under møtet. 

 

 

Earlier Event: September 21
Immatrikuleringsball
Later Event: October 26
HAV17