Volvox & Alkymisten (V&A) er linjeforeningen for de som tar bachelor- og/eller mastergrad i biologi, kjemi, bioteknologi og årsstudium i kjemi og biologi ved NTNU i Trondheim. Foreningen er en fusjon mellom de to linjeforeningene Volvox (biologi) og Alkymisten (kjemi). Fusjonen av Volvox og Alkymisten skjedde 5. oktober 1998, men linjeforeningen har røtter og tradisjoner helt tilbake til oppstarten av Volvox 1. februar 1961 og Alkymisten 19. oktober 1972. Linjeforeningen drives frivillig av mer enn 60 studenter fordelt på et hovedstyre og et utvalg komiteer og undergrupper som omfatter alt fra bedrifts- og arrangementskomite til kor, turgruppe og idrettslag. I tillegg publiserer foreningens redaksjon et eget tidsskrift kalt Nukleotidende. 

V&A er en av de største linjeforeningene på Gløshaugen med ansvaret for et fadderbarnkull på rundt 220 nye studenter hvert år. Foreningen har over 1000 registrerte medlemmer, der omkring 200 av disse fremdeles er aktive studenter på NTNU. 

Hva gjør vi?

Volvox & Alkymistens formål er å fremme et godt faglig og sosialt studiemiljø blant studentene som går våre studieretninger. Foreningens kanskje viktigste funksjon er å introdusere studentene til NTNU gjennom å arrangere faddertid for nye kull, men mange studenter engasjerer seg langt utover dette gjennom studentsosiale verv og aktiviteter i de mange ulike komiteene og undergruppene. Linjeforeningen har også flere tradisjonsrike arrangementer som er uhyre populære blant våre medlemmer, slik som immatrikkuleringsball, julebord, Krabbefest, og skitur til Åre i Sverige. 

Volvox & Alkymisten er også biologi, kjemi og bioteknologi sin faglige kontakt og arrangerer bedriftspresentasjoner og kurs som skal bidra til å støtte og hjelpe medlemmene ut i jobbmarkedet ved fullført grad. Karrieredagen VIVO arrangeres av foreningen hvert år og trekker mer enn 25 ulike bedrifter til å presentere seg for våre studenter og gi dem en smakebit av arbeidslivet og muligheter for deltid- eller sommerjobber i faglig relevante områder. 

Navnet vårt

«Volvox» er navnet på en grønnalgeslekt. Artene i denne slekten er kolonier der encellete individer sitter tett i tett og danner en kuleformet gelélignende masse. Individene i kolonien kan koordinere flagellene sine slik at kolonien får en rullende bevegelse fremover, på latin betyr “volvere” å rulle. Få analogier er perfekte, men når man tar i betraktning at volvox-slektens mest karrakteristiske trekk: at enkeltindividene fungerer som et flercellet individ, en helhet, så er det ikke så rart at dette ble navnet på den biologiske linjeforeningen.

«Alkymi» brukes om kjemi som ble utført fra 300- til 1700-tallet. Alkymistene brukte en kombinasjon av læren om de fire elementene, de fire temperamentene, planetbaner og gudstro til blant annet å prøve å lage gull og finne en kilde til evig liv. Med sin utforskende trang til å undersøke det meste snublet også alkymistene en del ganger over mer brukbar kunnskap, og de dannet på denne måten grunnlaget for den moderne kjemien. Vi får håpe at våre kjemikere, utstyrt med litt bedre teoretiske metoder, også snubler over fornuftige oppdagelser!