Registrering av manntall til Studentrådsvalg

Studentrådet på NV-fakultetet har valg om ca en måneds tid. Nytt av året er at det elektroniske valgsystemet har blitt oppdatert. Det er derfor viktig at studentene sjekker at de har registrert seg under riktig stemmerettsted. 

Dette gjør man ved logge seg inn på studentweb, gå inn på sin profil, bla ned til "stemmerettsted" og registrere seg. Vi anbefaler at folk registrerer seg så lavt som mulig. Dvs: Hører du til et institutt skal du registrere deg på det instituttet. Da vil du kunne stemme på valg som angår instituttet og fakultetet, men ikke på institutter som du ikke er en del av.