Nukleotidene svarer

Nukleotidene åpner ny spalte "Nukleotidene svarer". Har du noen spørsmål du synes det er vanskelig å stille høyt? Har du noe du synes det er flaut å ta opp med vennene dine? Flaut å ha det i Google loggen? Vel, ventetiden din er over. Nukleotidene er her for å svare på dine spørsmål. Spør oss om alt fra seksuell helse og festvaner til tidsklemma. Dine spørsmål vil bli besvart med den høyeste grad av alvorlighet. 

du kan være anonym, f.eks løsemiddelelsker96