Årsmøte: endringsforslag og saksliste

Ærede medlemmer, æresmedlemmer og Riddere av Den Röda Ulv

I forbindelse med linjeforeningens årsmøte torsdag 27. september ligger saksliste og endringsforslag til vedtektene, samt de gjeldende vedtektene [1], vedlagt. 

Ved spørsmål er det bare å sende en mail til styret@volvox.no, eller spørre via linjeforeningens Facebook- eller nettside. Vi håper å se deg på årsmøtet! 

[1] De gjeldende vedtektene: Vedtekter 17/18


Med vennlig hilsen

Liza Marie Norum Wanda

Leder

Vedlegg: ENDRINGSFORSLAG SAKSLISTE