Ekstraordinært årsmøte

Ærede medlemmer, æresmedlemmer og Riddere av Den Röda Ulv

Hovedstyret i Volvox & Alkymisten inviterer herved til ekstraordinært årsmøte torsdag 28. mars kl. 18.00. i auditorium R9, Realfagbygget.

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste bestemmende organ, og her har du som medlem størst mulighet til å påvirke linjeforeningens aktivitet og utforming.

Grunnlaget for det ekstraordinære årsmøtet er noen viktige vedtektsendringer som hovedstyret ønsker å legge frem. Disse og eventuelle andre saker som skal tas opp vil bli stemt over.

Det er kun medlemmer av linjeforeningen som kan stemme under årsmøtet.Møteprotokoll fra årsmøtet 2018 [1] og foreløpige forslag til vedtektsendringer fra Hovedstyrets side [2] er vedlagt. Vi ber om at saker og forslag til vedtektsendringer som skal tas opp på det ekstraordinære årsmøtet sendes til styret@volvox.no innen 21. mars. Saksliste med fullstendige vedtektsendringer sendes ut 22.03.2019 og legges ved i arrangementet.

Etter møtet blir det muligheter for pilsing på kontoret! Vel møtt!

[1] https://static1.squarespace.com/static/568fce5da12f4440c847fa91/t/5bc447ec71c10bab9f3dd948/1539590129102/%C3%85rsm%C3%B8teprotokoll+2018.pdf

[2}

https://docs.google.com/document/d/1mkFtmy0QzlIFEe2DLD4zHhbWCgTeHMBVznegcOSpyZg/edit?usp=sharing

Søk Volvox! Siste frist i dag!

Volvox har nå opptak til både komiteer og hovedstyret frem til 18 september. Vervene krever ofte få til ingen forkunnskaper og er heller ikke spesielt tidkrevende, noe som gjør at de passer utmerket for deg som fremdeles prøver å få en god flyt i studenthverdagen og samtidig vil holde på med noe gøy på fritiden.

Beskrivelser av vervene ligger under søknadsskjemaet.

Komiteer: http://www.volvox.no/opptak/
Hovedstyret: http://www.volvox.no/meld-kandidatur/

Ellers har vi et flust med undergrupper med åpent opptak (aka bli med når du vil). Disse kan du lese mer om i fanen "undergrupper".