Ekstraordinært årsmøte

Ærede medlemmer, æresmedlemmer og Riddere av Den Röda Ulv

Hovedstyret i Volvox & Alkymisten inviterer herved til ekstraordinært årsmøte torsdag 28. mars kl. 18.00. i auditorium R9, Realfagbygget.

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste bestemmende organ, og her har du som medlem størst mulighet til å påvirke linjeforeningens aktivitet og utforming.

Grunnlaget for det ekstraordinære årsmøtet er noen viktige vedtektsendringer som hovedstyret ønsker å legge frem. Disse og eventuelle andre saker som skal tas opp vil bli stemt over.

Det er kun medlemmer av linjeforeningen som kan stemme under årsmøtet.Møteprotokoll fra årsmøtet 2018 [1] og foreløpige forslag til vedtektsendringer fra Hovedstyrets side [2] er vedlagt. Vi ber om at saker og forslag til vedtektsendringer som skal tas opp på det ekstraordinære årsmøtet sendes til styret@volvox.no innen 21. mars. Saksliste med fullstendige vedtektsendringer sendes ut 22.03.2019 og legges ved i arrangementet.

Etter møtet blir det muligheter for pilsing på kontoret! Vel møtt!

[1] https://static1.squarespace.com/static/568fce5da12f4440c847fa91/t/5bc447ec71c10bab9f3dd948/1539590129102/%C3%85rsm%C3%B8teprotokoll+2018.pdf

[2}

https://docs.google.com/document/d/1mkFtmy0QzlIFEe2DLD4zHhbWCgTeHMBVznegcOSpyZg/edit?usp=sharing