Innkalling til årsmøte i V&A

Ærede medlemmer, æresmedlemmer og Riddere av Den Röda Ulv

Hovedstyret i Volvox & Alkymisten inviterer herved til linjeforeningens årsmøte torsdag 27. september 2018 kl. 18.00. i auditorium R1, Realfagbygget. 

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste bestemmende organ, og her har du som medlem størst mulighet til å påvirke linjeforeningens aktivitet og utforming. 

På årsmøtet skal Hovedstyrets, komiteenes og undergruppenes årsberetning legges frem sammen med regnskap og budsjett for neste periode. Årsmøtet stemmer over vedtektsendringer, og det er også her nye medlemmer til Hovedstyret velges. Nye komitémedlemmer vil bli presentert under møtet.

Det er kun medlemmer av linjeforeningen som kan stille til valg og stemme under årsmøtet.

Møteprotokoll fra årsmøtet 2017 er vedlagt [1]. Vi ber om at saker og forslag til vedtektsendringer som skal tas opp på årsmøtet sendes til styret@volvox.no innen 13. september, slik at tidsbruk kan beregnes. Saksliste med fullstendige vedtektsendringer sendes ut den 20. september. 

Etter møtet braker det løs med en skikkelig fest på kontoret. Her vil bla. det nye Hovedstyret ønskes velkommen på meget tradisjonelt vis.

[1] Årsmøteprotokoll 2017: https://www.volvox.no/s/Protokoll17.pdf

 

Med vennlig hilsen

Liza Norum Wanda 
Leder