Styrevalg!

Årsmøtet(28.September 2017) nærmer seg med stormskritt, og man kan nå melde sitt kandidatur til hovedstyret enten her på nettsiden (volvox.no/meld-kandidatur), eller på årsmøtet.

Disse stillingene utlyses, og oppdateres med navn når kandidater melder seg:

Kandidater(Oppdateres):

Leder: Liza Marie Norum Wanda, Wojciech Swiergon

Nestleder: Ruben Åge Hansen

Arrangementskomitéleder: Håkon Sæther

Bedriftskomitéleder: Maria Wilhelmsen Hoff, Sven Herman Holmsen

Økonomiansvarlig: Kenneth Stange, Tina Storrø

Mediesjef: Beate Rose Gjendemsjø

Kjellerkontakt: Mikkel Emil Lange Friis

Faddersjef: Ola Grønningsæter, Julie Mjøen, Nikoline Aasnæs

Sekretær: Anne Refsholt, Eyvor Tokle Hoff